Ukrayna Ticari Vize

Acil Vize » Diğer Avrupa Ülkeleri Vizeleri » Ukrayna Vizesi » Ukrayna Ticari Vize ::

Ukrayna Vizesi

Ukrayna VizesiUkrayna'ya seyahat edenlerin, seyahat amacına uygun bir tip vize almaları gerekir.

Ukrayna Ticari Vizesi için gerekli belgeler.

Ukrayna Ticari Vize alabilmek için gerekli belgeler:

  • Oda Sicil Kayıt Sureti veya Faaliyet Belgesi (orjinali).
  • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (noter tasdikli).
  • Vergi Levhası fotokopisi.
  • İmza Sirküleri (noter tasdikli).
  • Davetiye (Davet eden firmanın adresi de bulunmalıdır.)
  • Vize işlemlerini yürüten kişi için vekaletname.
  • Vize verilmesi konusunda Ukrayna Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi’ne hitaben yazılan, şirket yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen dilekçe
  • Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport
  • Taleb edilen vizenin geçerlilik süresi 3 aydan daha uzun olduğu halde, herhangi bir sağlık kurumundan alınmış AIDS Testi istenilmektedir. 

Dosya olarak sunulan belgelerin metni fotokopi olabilir, üzerindeki noter tasdiği ise orijinal olmalıdır.

Ukrayna Ticari Vizenin süresi: Türk Ticaret ve Sanayi Odalarında kayıtlı şirketlerin sahipleri, Ukrayna’da şirket kuran veya yatırım yapan kişiler, 2 yıllık çok girişli vize alabilirler. Üst kademe yöneticiler olmayan kişiler en fazla 1 yıl süreli vize alabilirler.

Ticari vize, ihtiyaclarına göre tek giriş-çıkışlı, çıft giriş –çıkışlı ve çok girişli olarak düzenlenebilir.

| Vize Acil © 2007-15
Ukrayna Ticari Vize