Yeşil Pasaport

Acil Vize » T.C. Pasaport Bilgileri » Yeşil Pasaport ::

Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaportlar

Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaportlar sadece, İl Emniyet Müdürlüklerinin Pasaport Şube Müdürlüklerinden verilmekte ve müracaata hak sahibi memurun ya da emeklinin bizzat kendisinin gelerek başvuruda bulunması gerekmektedir.

ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 1. Sadece Hak Sahibi (Çalışan) Alacaksa;
 2. Hak Sahibi (Çalışan) Kendisi, Eşi ve Çocukları İçin Alacaksa;

ÖNCELİKLE: Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak, İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu imza sirküleri gönderilen yetkililerce imzalanarak onaylanması gerekmektedir. 

 1. Sadece hak sahibi (Çalışan) hususi pasaport alacaksa;

  • Çalıştığı kurumun İl Müdürlüğünden kendi bilgilerinin bulunduğu, resimli ve onaylı pasaport talep formu.
  • Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
  • İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet,Temdit (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında cepheden, nizami olarak son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)
  • Her bir pasaport için Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ -2008 yılında cüzdan bedeli 81 Yeni Türk Lirasıdır. (Cüzdan değişmeyecekse TEMDİT edilecek pasaportlardan ücret alınmamaktadır.)
  • Daha önce almış olduğu pasaportlarının getirilmesi.
  • Nüfus Cüzdanında T.C.Kimlik numarası olmayanlardan, tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden alabilecekleri T.C.Kimlik numarası çıktısı istenmektedir. 
 2. Hak sahibi (Çalışan) kendisi eşi ve çocukları için alacaksa; 

  • Çalıştığı kurumun İl Müdürlüğünden, kendi bilgileri ile birlikte pasaport alacağı eşi ve çocuklarının kimlik bilgilerinin de bulunduğu, resimli ve onaylı pasaport talep formu,
  • Kendisi ile birlikte pasaport alacağı eşi ve çocuğunun nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi.
  • İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet,TEMDİT (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf ( 4,5x6 ebadında cepheden, nizami olarak,son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)
  • Değiştirilecek veya yeni alınacak her bir hususi pasaport için Maliye Bakanlığınca yıllık olarak belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ -2008 yılında cüzdan bedeli 81 Yeni Türk Lirasıdır. (Cüzdan değişmeyecekse TEMDİT edilecek pasaportlardan ücret alınmamaktadır.)
  • Daha önce almış oldukları pasaportlarının getirilmesi
  • Pasaport alacaksa reşit olmayan çocuklar için;
   • Anneye refakat olacaksa; noterden tasdikli baba muvafakatnamesi,
   • Babaya refakat edilecekse noterden tasdikli anne muvafakatnamesi,
   • Ayrı pasaport tanzim ettirilecekse noterden tasdikli hem anne hem de baba muvafakatnamesi.
    (SÜRE UZATIMLARINDA (TEMDİT) PASAPORTU OLSA BİLE VEYA DAHA ÖNCE MUVAFAKATNAME GETİRMİŞ OLSANIZ BİLE, REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARINIZ İÇİN HER SEFERİNDE MUVAFAKATNAME İSTENMEKTEDİR)
  • Pasaport alacak reşit kız çocukları için;
   • Çalışmadığına dair SSK-BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI internet sitelerinden alabilecekleri (Daha önce çalışmışlığı olanların işten çıkış tarihlerini gösteren) internet çıktısı.
   • Vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir.
  • Nüfus Cüzdanında T.C.Kimlik numarası olmayanlardan, tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden alabilecekleri T.C.Kimlik numarası çıktısı.

NOTLAR:

 1. EĞİTİMLERİNE DEVAM ETSELER BİLE REŞİT OLAN ERKEK ÇOCUKLARI HUSUSİ PASAPORT ALAMAZLAR
 2. PASAPORT ALACAK REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLAR İÇİN, ANNE/BABA VEYA KANUNİ MÜMESSİLLERİNİN MUVAFAKATNAMELERİ NOTERDEN VERİLECEĞİ GİBİ, ANNE VE BABA ŞUBEMİZE GELEREKTE MUVAFAKATNAME VEREBİLİRLER.
 3. HUSUSİ DAMGALI(YEŞİL)PASAPORT 4(dört) YILLIK SÜREYLE VERİLİR.
 4. ÇALIŞANLARIN KURUMLARINDAN HAZIRLATTIKLARI PASAPORT TALEP FORMLARINDA RESİMLER VE BİLGİLER EKSİKSİZ OLMALI VE RESİMLERİN ÜZERLERİDE MÜHÜRLENMELİDİR.

EMEKLİ /İSTİFA ( Müstafi ) OLANLAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 1. Emekli/İstifa(Müstafi) Olanın Sadece Kendisi Alacaksa;
 2. Emekli/İstifa(Müstafi) Olan Kendisi Eşi ve Çocukları İçin Alacaksa;

ÖNCELİKLE: Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu imza sirküleri gönderilen yetkililerce imzalanarak onaylanması gerekmektedir.

 1. Emekli/İstifa(Müstafi) olanın sadece kendisi alacaksa;
  • Pasaportunda EMEKLİ veya İSTİFA ( Müstafi ) yazmayanlardan (Emekli-istifa- müstafi olduktan sonra pasaportunu ilk kez TEMDİT ettirecekler veya ilk kez pasaport alacaklar);
   İlimizden emekli olanlar veya istifa edenler; Kurumlarının İstanbul İl Müdürlüğünden, Başka ilden emekli olanlar veya istifa edenler; Bağlı bulundukları Bakanlık veya Genel Müdürlüklerinden, emekli oldukları veya istifa ettikleri tarihteki kadro derecelerini ve durumlarını gösterir kadro yazısı.
  • Pasaportunun meslek hanesi bölümünde veya açıklamalar sayfasında emekli / istifa(müstafi) yazanlar, daha önce bu yazıyı getirdiklerinden sadece t.c. emekli sandığı tanıtım kartı veya emekli sandığı cüzdanının aslını ve fotokopisini getireceklerdir.
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet,TEMDİT (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında cepheden, nizami olarak,son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)
  • Değiştirilecek veya yeni alınacak her bir hususi pasaport için Maliye Bakanlığınca yıllık olarak belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ
  • 2008 yılında cüzdan bedeli 81 Yeni Türk Lirasıdır. (Cüzdan değişmeyecekse TEMDİT edilecek pasaportlardan ücret alınmamaktadır.)
  • Daha önce almış oldukları pasaportlarının getirilmesi
  • Nüfus Cüzdanında T.C.Kimlik numarası olmayanlardan, tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden alabilecekleri T.C.Kimlik numarası çıktısı istenmektedir. 
 2. Emekli/İstifa olan kendisi, eşi ve çocukları için alacaksa;
  • Pasaportunda EMEKLİ veya İSTİFA(müstafi) yazmayanların (Emekli olduktan sonra pasaportunu ilk kez TEMDİT ettirecekler veya ilk kez pasaport alacaklar);
  • İlimizden emekli olanlar veya istifa edenler; Kurumlarının İstanbul İl Müdürlüğünden, Başka ilden emekli olanlar veya istifa edenler; Bağlı bulundukları Bakanlık veya Genel Müdürlüklerinden, emekli oldukları veya istifa ettikleri tarihteki kadro derecelerini ve durumlarını gösterir kadro yazısı.
  • Pasaportunun meslek hanesi bölümünde veya açıklamalar sayfasında emekli / istifa(müstafi) yazanlar, daha önce bu yazıyı getirdiklerinden sadece t.c. emekli sandığı tanıtım kartı veya emekli sandığı cüzdanının aslını ve fotokopisini getireceklerdir.
  • Kendisi ile birlikte pasaport alacağı eşi ve çocuğunun nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi.
  • İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet,TEMDİT (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında cepheden, nizami olarak,son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)
  • Değiştirilecek veya yeni alınacak her bir hususi pasaport için Maliye Bakanlığınca yıllık olarak belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ
   2008 yılında cüzdan bedeli 81 Yeni Türk Lirasıdır. (Cüzdan değişmeyecekse TEMDİT edilecek pasaportlardan ücret alınmamaktadır.)
  • Daha önce almış oldukları pasaportlarının getirilmesi.
  • Pasaport alacaksa reşit olmayan çocuklar için;
   • Anneye refakat olacaksa; noterden tasdikli baba muvafakatnamesi,
   • Babaya refakat edilecekse noterden tasdikli anne muvafakatnamesi,
   • Ayrı pasaport tanzim ettirilecekse noterden tasdikli hem anne hem de baba muvafakatnamesi.
  • (süre uzatımlarında(temdit) pasaportu olsa bile veya daha önce muvafakatname getirmiş olsanız bile, reşit olmayan çocuklarınız için her seferinde muvafakatname istenmektedir)
  • Pasaport alacak reşit kız çocukları için;
   • Çalışmadığına dair SSK-BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI internet sitelerinden alabilecekleri (Daha önce çalışmışlığı olanların işten çıkış tarihlerini gösteren) internet çıktısı.
   • Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
   • Nüfus Cüzdanında T.C.Kimlik numarası olmayanlardan, tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden alabilecekleri T.C.Kimlik numarası çıktısı.

NOTLAR:

 1. İstifa edenler istifa ettikleri tarihte yeşil pasaport almaya hak kazanmışsalar, yeşil pasaport alabilir veya var olan yeşil pasaportlarını uzatabilirler.( Başka kuruma geçme veya çalışmama bu hakkını engellemez )
 2. Eğitimlerine devam etseler bile reşit olan erkek çocukları hususi pasaport alamazlar
 3. Pasaport alacak reşit olmayan çocuklar için, anne/baba veya kanuni mümessillerinin muvafakatnameleri noterden verileceği gibi, anne ve baba şubemize gelerek de muvafakatname verebilirler.
 4. Hususi damgalı(yeşil) pasaport 4 yıllık süreyle verilir.

Eşi (Hak Sahibi) Vefat Edenler İçin Gerekli Olan Belgeler

ÖNCELİKLE: Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak pasaport vermeye yetkili makam olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu yetkili tarafından onaylanması gerekmektedir.

 1. Hak sahibinin hayattaki eşinin veya varsa vefat eden hak sahibinin pasaportunda, EMEKLİ-MERHUM-İSTİFA olduğuna dair yazı yazılmamış olanların (Hak sahibi Emekli/İstifa/Merhum olduktan sonra ilk kez pasaport alacak veya ilk kez TEMDİT ettirecekler)
  1. İlimizden çalışken EMEKLİ/İSTİFA/MERHUM olanların; Kurumlarının İstanbul İl Müdürlüğünden alacakları kadro yazısı.
  2. Başka ilde çalışırken EMEKLİ/İSTİFA/MERHUM olanların; Bağlı bulundukları Bakanlık veya Genel Müdürlüklerinden alacakları kadro yazısı.
 2. Pasaportunun meslek hanesi bölümünde veya açıklamalar sayfasında emekli / istifa(müstafi) yazanlar, daha önce bu yazıyı getirdiklerinden sadece t.c. emekli sandığı tanıtım kartı veya emekli sandığı cüzdanının aslını ve fotokopisini getireceklerdir.
 3. Kendisinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 4. Herhangi bir Nüfus Müdürlüğünden alacağı ve kendisi ile vefat eden eşinin bilgilerinin aynı nüfus kayıt örneğinde gösterildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 5. İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet,TEMDİT (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf ( 4,5x6 ebadında cepheden, nizami olarak,son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)
 6. Değiştirilecek veya yeni alınacak her bir hususi pasaport için Maliye Bakanlığınca yıllık olarak belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ 2008 yılında cüzdan bedeli 81 Yeni Türk Lirasıdır. (Cüzdan değişmeyecekse TEMDİT edilecek pasaportlardan ücret alınmamaktadır.)
 7. Daha önce almış oldukları pasaportlarının getirilmesi 

NOTLAR:

 1. Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkası ile evlenmemeleri kaydı ile Hususi Damgalı Pasaport verilir; dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydını, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına tekrar alsa dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine bu tür pasaport verilmemektedir.
 2. Hak sahibinin vefatı durumunda 18 yaşından küçük çocukları eğer hayatta olan diğer ebeveynin Hususi Pasaport almaya hakkı varsa, onun hakkından 18 yaşına kadar bu nevi pasaport alabilirler.

Hususi Pasaport Alacak Reşit Kız Çocukları

 1. Reşit olan kız çocuklarının hususi pasaport alabilmeleri için, bekar olmaları, herhangi bir işte çalışmamaları ve hak sahibi anne/babaları ile birlikte ikamet etmeleri gerekir.
 2. Hak sahibi ebeveyni vefat eden veya vefat etmiş diğer ebeveyninden dolayı yetim maaşı alan kız çocukları hususi pasaport alamazlar almışlarsa iade etmeleri gerekir.
 3. Hususi pasaport aldıktan sonra yurt dışına gitmek için çocuk bakıcılığı veya çalışma vizesi v.s. alan kız çocukları bu pasaportları ile yurt dışına çıkamazlar.
 4. Çalışarak veya istekle emekli olup emekli maaşı alan kız çocukları hususi pasaport alamazlar. (Danıştay Birinci Dairesinin 09.11.2000 tarih ve Esas No: 2000/125, Karar No: 200/169 sayılı kararı) 
 5. Reşit kız çocukları, hak sahibi anne veya babalarından yararlanarak hususi pasaport aldıktan sonra çalışması, evlenmesi veya hak sahibi ebeveyninden ayrı yaşaması durumunda aldığı hususi pasaportunu iade etmesi gerekir. Bu durumda bulunup pasaportunu iade edenler daha sonra işten çıktıklarında veya hak sahibi ile birlikte yaşamaya tekrar başladıklarında veya evlilikleri sona erdiğinde yeniden hususi pasaport alabilmektedirler. İade etmeyenler hakkında adli işlem başlatılmaktadır.
 6. Hususi pasaportunu iade etmek isteyen kız çocukları umuma mahsus pasaport alacaklarsa bağlı bulundukları ilçe Pasaport Büro Amirliğine giderek hususi (yeşil) pasaport iptalinden umuma mahsus (mavi) pasaport alabilirler. Ancak pasaport almayacaklarsa hususi pasaportlarını Müdürlüğümüze getirerek iptal ettirmeleri gerekir. 
 7. Ebeveyninden dolayı hususi pasaport alan ancak daha sonra çalışması, evlenmesi veya hak sahibi ebeveyninden ayrı yaşamasına rağmen aldığı hususi pasaportu getirip iade etmeyen kız çocukları ve hak sahibi ebeveynleri hakkında adli işlem yapılmaktadır. 
 8. Nüfus müdürlüklerinden alacakları kendisini ve ailesini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği
 9. Pasaport alacak reşit kız çocukları için;
  Çalışmadığına dair SSK-BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI internet sitelerinden alabilecekleri (Daha önce çalışmışlığı olanların işten çıkış tarihlerini gösteren) internet çıktısı.

Kimler Hususi (Yeşil ) Pasaport Alabilirler?

 1. TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,
 2. Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan ve bu derecelerde çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.
 3. 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.
 4. Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları
 5. Görevleri Süresince Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları
 6. Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;
  • Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,
  • Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,
  • Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,
  • Kamu görevlisi olmak,
  • 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak
  • Şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personeller.
 7. Yukarıdaki 1,2,3,4,5 ve 6. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşleri, 18 yaşından küçük erkek ve kız çocukları ile 18 yaşanı bitirdikten sonra, çalışmayan, evli olmayan ve hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden (Öğrencilik hariç) reşit kız çocukları hususi pasaport alabilirler.

NOTLAR:

 1. Hususi Pasaportlar 4 yıllık süreyle verilir. Ancak erkek çocuklar ile 18 yaşından sonra hususi pasaport kullanma hakkını kayıp edecek olan ( Vefat eden ebeveyninden dolayı yetim aylığı bağlanan ) kız çocuklarının pasaportları, 18 yaşını bitireceği tarihe kadar tanzim edilmektedir.
 2. Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

Kimler Hususi (Yeşil) Pasaport Alamazlar?

 1. 18 yaşını doldurmuş (reşit) kız çocuklarından;
  • Hak sahibi anne ya da baba VEFAT etmiş ise,
  • Vefat eden ebeveyninden dolayı yetim maaşı alıyor ise,
  • Gelir getiren her hangi bir işte çalışıyor ise (Sosyal Güvenlik Kurumlarına bağlı olsun veya olmasın )
  • Çalışarak veya istekle emekli olup emekli maaşı alıyor ise, (Danıştay Birinci Dairesinin 09.11.2000 tarih ve Esas No: 2000/125, Karar No: 200/169 sayılı kararı) hususi pasaport ALAMAZLAR
  • Daha önce hususi pasaport almış iseler kullanma hakları ortadan kalktığından umuma mahsus pasaport alacaklar ise bağlı bulundukları İlçelerindeki Pasaport Büro Amirliklerine müracaat ederek hususi pasaportlarını iptal ettirerek umuma mahsus (Mavi) pasaport alabilirler.
  • Hususi pasaport hakkını kaybedip başka pasaport almayacakların ise,İstanbul Emniyet
  • Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğümüze gelerek pasaportlarını iptal ettirmeleri gerekir.
  • Hususi pasaport aldıktan sonra ; çalışma, evlenme veya hak sahibinden ayrı yaşamaya başlayarak hususi pasaport kullanma hakkını yitirip pasaportlarını iade etmeyenler hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.
 2. Anne – baba boşanır ve çocukların velayeti hususi pasaport almaya hakkı olmayan tarafa verilirse, yanında yaşama şartı ortadan kalktığı için çocuklara bu tür pasaport (yeşil) verilmez.
 3. 18 yaşını doldurmuş erkek çocukları hiç bir şekilde hak sahibi ebeveynlerinden dolayı (Eğitimlerine devam etseler bile) hususi pasaport alamazlar.
 4. Hak sahibinin annesi veya babası veya torunları hususi pasaport alamazlar.
 5. Kamu personeli olmayan kişiler ( işçi, işveren vb statüde çalışanlar ) hususi ( Yeşil ) pasaport alamazlar.
 6. Hak sahibinin resmi nikahlı olmadığı eşinden olan çocukları hususi pasaport alamazlar.

NOT: Eğitimlerine devam etseler bile reşit olan ERKEK çocukları hususi pasaport alamazlar.

Hususi Pasaport İşlemleri Nasıl Yürütülür?

 1. Çalışanlar; Öncelikle kurumlarından onaylı hususi pasaport talep formu alarak diğer gerekli olan belgeler ile birlikte,
  Emekli Olanlar; Emekli olduktan sonra ilk kez hususi pasaport alacaklarsa veya emekli olduktan sonra ellerinde bulunan hususi pasaportlarını ilk kez TEMDİT (Süre Uzatımı) ettirecekler ise (Pasaportlarında EMEKLİ /İSTİFA yada EMEKLİ/İSTİFA/MERHUM EŞİ yada EMEKLİ/İSTİFA OĞLU veya KIZI yazmayanlar) kurumlarından pasaport talep formu yerine emekli/istifa olduğu tarihteki kadro derecelerini gösterir KADRO YAZISI ile birlikte
  NOT: Pasaportunda EMEKLİ/İSTİFA/MERHUM yazanlar için, kurumlarından kadro yazısı alınmasına gerek yoktur.
 2. Müdürlüğümüze gelenlerden Emekli/istifa olanlar ile Merhum olanların eşleri; İnternet sayfamızdaki EMEKLİ/İSTİFA/MERHUM formu bölümünden veya Müdürlüğümüzden temin edebilecekleri pasaport talep formunu sırasıyla, ilk sütunda bulunan KENDİSİ bölümüne ; hak sahibi EMEKLİ/İSTİFA/MERHUM olanın (Bu bölüm pasaport alsa da almasa da her formda mutlaka doldurulacaktır.), ikinci sütunda bulunan EŞİ bölümüne pasaport alacaksa eşinin ,ve diğer sütunlardaki ÇOCUK kısımlarına (Hak sahibi merhum olanların çocukları hususi pasaport alamazlar.) pasaport alacaksa büyükten küçüğe doğru çocuğun/çocuklarının, nüfus cüzdanları ile aynı olacak şekilde (Kısaltma yapmadan. Örneğin; Mehmet Ali’nin M.Ali olarak yazılmaması) kimlik ve nüfus bilgilerini dolduracaklardır.
 3. Hususi (Yeşil) pasaport Büro Amirliğimiz girişinde bulunan Q MATİK (Numaratör) ten sıra numarası alınarak ışıklı tabeladaki sırası numarası takip edilerek sırası gelenler evraklarını müracaat memuruna vatandaşımızın evrakları işleme alınarak işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanır.
 4. Müracaat işlemleri tamamlandıktan sonra, pasaport talebinde bulunan hak sahibine pasaportlarını teslim alabilmeleri için, üzerinde pasaport müracaat numarasının yazılı olduğu teslim fişi verilerek işlemleri bitirilir.
 5. Bu teslim fişi, hazır olan hususi pasaportları almanızda sizin için gerekli olacağı için teslim almaya gelirken getirilmelidir.
 6. Pasaportlar işlemler bittikten bir iş günü sonrasında, yine hak sahibine teslim edilir. Pasaportları teslim almaya hak sahibinin gelmesi şart olup, pasaport alacağı diğer aile fertlerinin gelmelerine gerek yoktur.
 7. Hususi pasaport harca tabi olmadığı için herhangi bir yere pasaport harcı yatırmayınız. Yeni pasaport alacak veya mevcut pasaportunu değiştirecekler sadece cüzdan bedeli ödeyeceklerdir. Cüzdan bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. Temdit (Süre Uzatımı) ettireceklerin pasaportları değişmeyecek ise herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.

Pasaportu Teslim Almaya Gelenler

Hususi Pasaportlar müracaat tarihinden bir iş günü sonra teslim edilmektedir. Müracaattan bir iş günü sonra pasaportunu teslim almaya gelenler, Müdürlüğümüz koridorunda bulunan SARI ÇİZGİYİ takip ederek pasaport dağıtım bölümümüzden hususi pasaportlarını teslim alabilirler.

NOTLAR:

 1. Pasaportlar bizzat hak sahiplerine, ya da kanuni vekillerine (Noterden pasaport için vekâleti olanlara) teslim edilebilir. (Eşler birbirinin veya reşit çocuklarının kanuni vekili değildir. Noterden vekâlet verilmesi şarttır.) Reşit olmayan çocukların pasaportları kanuni mümessilleri olan anne-babaya teslim edilir.
 2. Pasaportlarınızı teslim aldığınızda bilgilerinizi kontrol ediniz.
 3. Pasaportunuzun 2. sayfasındaki “hamilinin imzası” bölümünü imzalamayı unutmayınız.

  

Pasaportla ilgili daha ayrıntılı sorularınız için, İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliklerine başvurabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü

| Vize Acil © 2007-15
Yeşil Pasaport